Lauta Forest Premium Lauta Forest Premium
Вече в строеж
Lauta Tech Fort
Lauta Tech Fort е проектирана да бъде най-модерната и високотехнологична офис сграда, клас А, в Пловдив. Цифрова крепост от бъдещето, срещу най-големия парк в Пловдив, която ще бъдат в неповторима симбиоза между парков, интелектуален и иновативен микролимат, и технологии от бъдещето.
Lauta Parkoffice-buildingbuilding-abuilding-bbuilding-vbuilding-gbuilding-dunderground-parking